กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 3 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2563, 21:06 น. | DESKTOPMODE

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 3 อัตรา สมัครด้วยตนเองวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา(ฝ่ายปฏิบัติการ)

อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์

ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา(ฝ่ายการตลาดและรายได้)

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาอิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

พนักงานธุรการ 1 อัตรา(ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร)

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยทรัพยากรทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนเลขที่ 51 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ :กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Tags : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง