กรมศุลกากร เปิดสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา(ปวส.ป.ตรี)

อัพเดท : 11 กุมภาพันธ์ 2563, 20:53 น.

ดูแล้ว : 854 ครั้ง | MobileMode


กรมศุลกากร เปิดสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 16 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

การรับสมัครสอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 กรมศุลกากร ถนนสุรทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

เอกสารแนบ : กรมศุลกากร

Program Coordinator (นักจัดการงานทั่วไป) 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกขององค์การศุลกากรโลก (WCO Asia Pacific Regional Office for Capacity Building : ROCB A/P)

อัตราเงินเดือน :  15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง (2)มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (3)มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครสอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร 120 ปี วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 กรมศุลกากร ถนนสุรทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

เอกสารแนบ : กรมศุลกากรกรมศุลกากร

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร

กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000 เว็บไซต์ http://www.customs.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)