กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์(ปวส.)

อัพเดท : 6 กุมภาพันธ์ 2563, 07:36 น.

ดูแล้ว : 1,925 ครั้ง | MobileMode


กองบัญชาการตำรวจสันติบาล รับสมัครเป็นพนักงานราชการ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท 

จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบัน ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุงการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์กับทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้ได้ตลอดเวลา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัครสอบ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารแนบ : กองบัญชาการตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจสันติบาล เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)