กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน 90 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 29 มกราคม 2563, 20:24 น. | DESKTOPMODE

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน 90 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

จำนวน 90 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. อนุปริญญา ปวส. หรือที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. (3)เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่ากำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 245 ซม.

การรับสมัครสอบ กรมราชทัณฑ์

สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :กรมราชทัณฑ์

Tags : กรมราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานราชการ