กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน 90 อัตรา

อัพเดท : 29 มกราคม 2563, 20:24 น.

ดูแล้ว : 1,725 ครั้ง | MobileMode


กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน 90 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

จำนวน  90 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. อนุปริญญา ปวส. หรือที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. (3)เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่ากำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 245 ซม.

การรับสมัครสอบ กรมราชทัณฑ์

สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ งานราชการ

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02-967-2222 เว็บไซต์ http://www.correct.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)