สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา

อัพเดท : 29 มกราคม 2563, 07:20 น.

ดูแล้ว : 937 ครั้ง | MobileMode


สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

จำนวน 6 อัตรา(ส่วนกลางและ/หรือต่างจังหวัด)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส. ) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือที่สูงกว่า

การรับสมัครสอบ สำนักงบประมาณ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์ https://bb.job.thai.com/

เอกสารแนบ : สำนักงบประมาณสำนักงบประมาณ งานราชการ

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 [email protected] โทรศัพท์ 0 2265 1000 เว็บไซต์ http://www.bb.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)