สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบเป็นลูกจ้าง 38 อัตรา

อัพเดท : 24 มกราคม 2563, 07:38 น.

ดูแล้ว : 783 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 38 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563

1.ตำแหน่งเศรษฐกร(ปริญญาโท) 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2)มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (3)มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2.ตำแหน่งเศรษฐกร(ปริญญาตรี) 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2)มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้ (3)มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

3.ตำแหน่งนักบัญชี(ปริญญาตรี) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบัญชี (2)มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับด้านงบการเงินของภาคเอกชนภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป (3)มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา (2)มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ (3)สามารถพิมพ์งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/

เอกสารแนบท้าย : เศรษฐกร

-นักบัญชี

-พนักงานธุรการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)