สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดสอบรับราชการ 13 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 20 มกราคม 2563, 07:02 น. | DESKTOPMODE

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1)มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1)มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสต์ (2)เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

3.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1)มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

4.ตำแหน่งอาลักษณ์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1)มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1)มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา (2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

การรับสมัครสอบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ เอกสารแนบ :สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Tags : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี งานราชการ