สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบเป็นตำรวจชั้นประทวน(ชาย/หญิง) 100 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 10 มกราคม 2563, 07:16 น. | DESKTOPMODE

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบเป็นตำรวจชั้นประทวน(ชาย/หญิง) ประจำปี 2563 จำนวน 100 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้

1.สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา(พฐ.1)

2.สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา(พฐ.2)

คุณสมบัติ(1)อายุ 18 - 35 ปี (2)เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. (3)เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. (4)เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

เอกสารแนบ :สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

Tags : สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตำรวจชั้นประทวน งานราชการ