สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบเป็นตำรวจชั้นประทวน(ชาย/หญิง) 100 อัตรา

อัพเดท : 10 มกราคม 2563, 07:16 น.

ดูแล้ว : 2,773 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดสอบเป็นตำรวจชั้นประทวน(ชาย/หญิง) ประจำปี 2563 จำนวน 100 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้

1.สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา(พฐ.1)

2.สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา(พฐ.2)

คุณสมบัติ (1)อายุ 18 - 35 ปี (2)เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. (3)เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. (4)เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

เอกสารแนบ : สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตำรวจชั้นประทวน งานราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 1599 เว็บไซต์ https://www.royalthaipolice.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)