การประปานครหลวง(กปน.) เปิดสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุพนักงาน 34 อัตรา

อัพเดท : 9 มกราคม 2563, 07:37 น.

ดูแล้ว : 1,571 ครั้ง | MobileMode


การประปานครหลวง(กปน.) เปิดสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุพนักงาน 34 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

1.วิศวกร จำนวน 18 อัตรา

(1)วิศวกร(โยธา) จำนวน 18 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาวิศวกรรมคาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา

(2)วิศวกร(ไฟฟ้า) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง

//ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่กำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิซาชีพวิศวกรรมและวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2440 จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิฃาชีพวิศวกรรมควบคุม(ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัครในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่นภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายขื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้นกปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน

2.นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ศาสตร์คอมพิวเตอร์(Computer Science)

3.นักอาชีวอนามัย จำนวน 11 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาอาซีวอนามัยและความปลอดภัย(Occupational Health and Safety)

4.นิติกร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

5.นักทรัพยากรบุคคล(ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

การรับสมัครสอบ การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : การประปานครหลวงการประปานครหลวง

การประปานครหลวง (กปน.)

การประปานครหลวง (กปน.)

อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ติดต่อ 02 504 0123 ศูนย์ CALL CENTER โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง E-mail address : [email protected] เว็บไซต์การประปานครหลวง http://www.mwa.co.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)