ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดสอบคัดเลือกบรรจุเป็นนายทหารประทวน 240 อัตรา

อัพเดท : 8 มกราคม 2563, 07:54 น.

ดูแล้ว : 1,524 ครั้ง | MobileMode


ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วย ทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ป. จำนวน 240 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

(1)เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใน เหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2563 โดยมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี

(2)สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง

การรับสมัครสอบ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 มกราคม 2563 โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร ห้องเรียนหมายเลข 104 กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบ : ศูนย์การทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ งานราชการ นายทหารประทวน

ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ศูนย์การทหารปืนใหญ่

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน, ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี, 15160 15160 โทรศัพท์: 036 486 433 เว็บไซต์ http://artycenter.rta.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)