กรมพลศึกษา เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ(ป.ตรี/ปวส.) 5 อัตรา

อัพเดท : 6 มกราคม 2563, 21:25 น.

ดูแล้ว : 1,063 ครั้ง | MobileMode


กรมพลศึกษา(ป.ตรี/ปวส.ทุกสาขา) เปิดสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 มกราคม 2563

1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมพลศึกษา

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป กรมพลศึกษา

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ กรมพลศึกษา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารสนามกีฬาศุภชลาศัย กรมพลศึกษา ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 มกราคม 2563

เอกสารแนบ : กรมพลศึกษากรมพลศึกษา งานราชการ

กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา

กรมพลศึกษา เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2214 0120 โทรสาร : 0 2216 4408 อีเมล์ : [email protected] เว็บไซต์ http://www.dpe.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)