กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครสอบเป็นนายทหารประทวน 70 อัตรา

อัพเดท : 26 ธันวาคม 2562, 07:36 น.

ดูแล้ว : 1,569 ครั้ง | MobileMode


กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 70 อัตรา สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 13 - 24 มกราคม 2563

1.นายทหหารประทวนชาย 50 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าแพทย์) (ปลดประจำการแล้ว) อายุระหว่าง 18-25 ปี เกิดปี พ.ศ.2538-2545 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2538-1 เม.ย. 2545) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง

2.นายทหหารประทวนชาย/หญิง 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน อายุระหว่าง 18 - 25 ปี เกิดปี พ.ศ.2538 - 2545 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2538 - 1 เม.ย. 2545) ต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี จากสถาบันการศึกษาของเหล่าทัพ หรือจากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง 

การรับสมัครสอบ กรมแพทย์ทหารบก

ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 24 มกราคม 2563 ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก(ชั้น 2) เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2763 4413 โทร ทบ.94413

เอกสารแนบ : กรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารบก งานราชการ นายทหารประทวน

กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์:02 354 4422 เว็บไซต์ http://www.amed.go.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)