สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

อัพเดท : 20 ธันวาคม 2562, 22:16 น.

ดูแล้ว : 1,021 ครั้ง | MobileMode


กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10(สุราษฎร์ธานี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มกราคม 2563

เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง

การรับสมัครสอบ กรมทรัพยากรน้ำ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 (สุราษฎร์ธานี) ตั้งอยู่ที่ 394 หมู่ 4 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเจี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มกราคม 2563

เอกสารแนบ : กรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำ งานราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 180/3 ถนนพระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-6000 โทรสาร 0-2271-6000 emil:[email protected] เว็บไซต์ http://www.dwr.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)