สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 15 อัตรา

อัพเดท : 19 ธันวาคม 2562, 22:26 น.

ดูแล้ว : 1,104 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 15 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 - 23 มกราคม 2563

1.ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 10 อัตรา(ป.โท)

อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

2.ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ 5 อัตรา(ป.ตรี)

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (2)เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 15 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 - 23 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/

เอกสารแนบท้าย : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง งานราชการ เศรษฐกร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)