สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครเข้ารับราชการ 10 อัตรา(ป.ตรี)

อัพเดท : 17 ธันวาคม 2562, 22:36 น.

ดูแล้ว : 1,093 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563

1.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ระดับปริญญาตรี) 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

2.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ(ระดับปริญญาโท) 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

3.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ระดับปริญญาตรี) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และเป็นผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 10 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://job.onec.go.th/

เอกสารแนบท้าย : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เว็บไซต์ http://www.onec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)