กรมการทหารช่าง เปิดสอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน 200 อัตรา

อัพเดท : 17 ธันวาคม 2562, 22:27 น.

ดูแล้ว : 786 ครั้ง | MobileMode


กรมการทหารช่าง มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการในกองประจำการ เหล่าทหารช่าง เพื่อคัดเลือกบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ เหล่าทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

-เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ. 2563 ลบด้วย พ.ศ.เกิด)

-เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารช่างที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน 1 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีเวลารับราชการอย่างน้อย 1 ปี

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง

การรับสมัครสอบ กรมการทหารช่าง

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต กรมการทหารช่าง 200 อัตรา ที่เว็บไซต์ https://engr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 มกราคม 2563 

เอกสารแนบ : กรมการทหารช่างกรมการทหารช่าง นายทหารประทวน

กรมการทหารช่าง

กรมการทหารช่าง

ค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง ตำบล พงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 โทรศัพท์: 032 321 152 เว็บไซต์ http://www.engrdept.com/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)