กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 70 อัตรา

อัพเดท : 10 ธันวาคม 2562, 10:28 น.

ดูแล้ว : 1,680 ครั้ง | MobileMode


กรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการสอบแข่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 70 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 70 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

บรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

(1)ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

(2)ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป

การรับสมัครสอบ กรมการพัฒนาชุมชน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมการพัฒนาชุมชน 70 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com/

เอกสารแนบท้าย : กรมการพัฒนาชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน งานราชการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047 เว็บไซต์ http://www.cdd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)