กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา(ครั้งที่1/2563)

อัพเดท : 8 ธันวาคม 2562, 20:05 น.

ดูแล้ว : 1,156 ครั้ง | MobileMode


กรมศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 21 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2562

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาพะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่งผู้ช่วยนักโบราณคดี 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาพะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

3.ตำแหน่งคีตศิลปิน(ไทย)(หญิง) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาพะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลป์

4.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม(ด้านช่างประดับมุกและช่างรัก) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาพะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณ และเครื่องประดับ หรือสาขาวิช่าเครื่องประดับอัญมณี หรือสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี หรือสาขาวิชาช่างทองหล่อ

5.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม(ด้านปติมากรรม) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาพะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิจิตรศิลป์

6.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม(ด้านงานแม่พิมพ์) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาพะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

7.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม(ด้านสถาปัตยกรรม) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาพะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการรออกแบบ หรือศิลปหัตถกรรม หรือเทคโนโลยีศิลปกรรม หรือคอมพิวเตอร์กราฟฟิค หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถาปัตยกรรม หรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม

8.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาพะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

9.ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาพะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

10.ตำแหน่งพนักงานทะเบียนบุคคล 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาพะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

11.ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาพะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

12.ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาพะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

13.ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาพะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ กรมศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมศิลปากร 21 อัตรา สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/

เอกสารแนบท้าย : กรมศิลปากรกรมศิลปากร งานราชการ

กรมศิลปากร

กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ที่ตั้ง : ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ : 0 2221 7811, 0 2223 0976, 0 2225 2652, 0 2623 6450 email : [email protected] เว็บไซต์ http://www.finearts.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)