กรมป่าไม้ เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 7 ธันวาคม 2562, 17:02 น. | DESKTOPMODE

กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 49 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2563 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2562

กรมป่าไม้ กลุ่มงานบริการ จำนวน 31 อัตรา

1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ระดับการศึกษา ม.6

2.ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า4อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ระดับการศึกษา ม.6

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า9อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ระดับการศึกษา ม.6

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ม.3)6อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ระดับการศึกษา ม.6

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ระดับการศึกษา ปวช.

6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ระดับการศึกษา ปวช.

7.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ระดับการศึกษา ปวช.

8.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ระดับการศึกษา ปวช.

9.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ระดับการศึกษา ปวส.

กรมป่าไม้ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 9 อัตรา

10.ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ระดับการศึกษา ปวช.

11.ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ระดับการศึกษา ปวช.

12.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ระดับการศึกษา ปวช.

13.ตำแหน่งช่างศิลป์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ระดับการศึกษา ปวช.

14.ตำแหน่งช่างสำรวจ 2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ระดับการศึกษา ปวช.

15.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ระดับการศึกษา ปวส.

16.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ระดับการศึกษา ปวส.

กรมป่าไม้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 9 อัตรา

17.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

18.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

19.ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้3อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

20.ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่2อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

21.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

22.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

การรับสมัครสอบ กรมป่าไม้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมป่าไม้ 49 อัตรา สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/

เอกสารแนบท้าย :กรมป่าไม้

Tags : กรมป่าไม้ งานราชการ