กรมพลาธิการทหารบก เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 86 อัตรา(ชาย/หญิง)

อัพเดทเมื่อ : 4 ธันวาคม 2562, 07:20 น. | DESKTOPMODE

กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 86 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 ธันวาคม 2562

กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,280 บาท

1.ช่างสี(เพศชาย) 2 อัตรา

2.ช่างไฟฟ้า(เพศชาย) 1 อัตรา

3.ช่างกลโรงงาน(เพศชาย) 1 อัตรา

4.พนักงานรับจ่ายน้ำมัน(เพศชาย) 2 อัตรา

กลุ่มงานบริการอัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,280 บาท

5.พนักงานการเงินและบัญชี(เพศชาย/หญิง) 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการอัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 10,430 บาท

6.พนักงานการเกษตร(เพศชาย) 2 อัตรา

7.พนักงานพัสดุ(เพศชาย/หญิง) 3 อัตรา

8.ลูกมือช่าง(เพศชาย) 3 อัตรา

9.พนักงานสูทกรรม(เพศชาย/หญิง) 5 อัตรา

10.พนักงานบริการ(เพศชาย/หญิง) 17 อัตรา

11.พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ(เพศชาย 6 อัตรา/หญิง 43 อัตรา) 49 อัตรา

การรับสมัครสอบกรมพลาธิการทหารบก

เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 ธันวาคม 2562 ณ สโมสรนายทหารกรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เอกสารแนบท้าย :กรมพลาธิการทหารบก

Tags : กรมพลาธิการทหารบก งานราชการ