กรมแผนที่ทหาร เปิดสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563

อัพเดท : 3 ธันวาคม 2562, 07:21 น.

ดูแล้ว : 1,331 ครั้ง | MobileMode


นักเรียนนายสิบแผนที่

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัติ นักเรียนนายสิบแผนที่

-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 )

-เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2543 - พ.ศ.2545)

-มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมัสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

การรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบแผนที่

สมัครทางอินเตอร์เน็ต กรมแผนที่ทหาร นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rtsd.thaijobjob.com/

เอกสารแนบท้าย : กรมแผนที่ทหารโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นักเรียนนายสิบแผนที่

กรมแผนที่ทหาร

กรมแผนที่ทหาร

กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนกัลยาณไมตรี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 02 224 7560 เว็บไซต์ http://www.rtsd.mi.th

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)