สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 2 อัตรา

อัพเดท : 29 พฤศจิกายน 2562, 07:46 น.

ดูแล้ว : 588 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 ธันวาคม 2562

1.ตำแหน่งเศรษฐกร(ป.ตรี) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ (2)มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น (3)มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(ป.ตรี) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สำหรับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ต้องศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) (2)มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น (3)มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (4)หากมีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีกองทุน และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พนักงานเงินทุนหมุนเวียน 2 อัตรา สมัครได้ทางอินเอตร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เอกสารแนบ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกร นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-273-9020 โทรสาร 02-618-3379 email:[email protected] เว็บไซต์ http://www.fpo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)