สำนักงาน ก.พ. สอบภาค ก. พิเศษ คืออะไร

อัพเดท : 29 พฤศจิกายน 2562, 07:23 น.

ดูแล้ว : 2,096 ครั้ง | MobileMode


สอบภาค ก. พิเศษ คือ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.(หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า สอบภาค ก.) นั้นส่วนใหญ่จะรู้จักแค่การสอบประจำปีรูปแบบกระดาษ หรือ รูปแบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบพิเศษ หรือภาค ก.พิเศษ โดยหน่วยงานราชการจะเปิดให้สอบภาค ข. ก่อน หรืออาจให้สอบ ภาค ข.และภาค ค. ก่อน ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานนั้นๆประกาศ เมื่อสอบผ่านเกณฑ์ภาค ข หรือภาค ค แล้วค่อยไปสอบ ภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ. การเปิดรับแบบนี้จะให้โอกาสผู้ที่ยังไม่ผ่านภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ. สมัครสอบได้ซึ่งเราเรียกว่าการเปิดสอบภาค ก.พิเศษนั่นเอง เมื่อสอบผ่านภาค ข. หรือสอบผ่านภาค ข.และภาค ค. ซึ่งเกณฑ์การสอบผ่านคือ ภาคละ 60% นั้นหมายถึงทุกคนที่สอบภาค ข. ผ่านเกณฑ์คือ 60 %  มีสิทธิ์เข้าสอบภาค ก.พิเศษทุกคน  เมื่อเราสอบผ่านภาค ก.พิเศษ แล้วเขาจะมาจัดลำดับผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันซึ่งทุกคนที่สอบผ่านเกณฑ์ 60 % ทั้งภาค ก.และภาค ข. ก็จะได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกคน

สำนักงาน ก.พ. มีการเปิดสอบภาค ก. ให้กับผู้ที่สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว(ผู้ที่สอบผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้สอบ กพ.นั้นเอง) ต้องเป็นส่วนราชการที่ได้วางแผนร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อเปิดสอบภาค ก. พิเศษ และ ผู้สอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. เช่นเดียวกับผู้สอบภาค ก. ที่ ก.พ. จัดสอบปีละครั้ง

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบภาค ก. พิเศษได้ที่ https://ocsc2.job.thai.com/ หัวข้อ การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2563

ตัวอย่าง! หน่วยงานราชการที่มีการเปิดรับสมัครสอบและได้ขอให้สำนักงาน ก.พ. จัดสอบภาค ก. พิเศษ ให้ มีดังนี้

-สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 85 อัตรา(ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562)

-กรมส่งเสริมการเกษตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา(ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562)

กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 10 - 30 มกราคม 2563

เอกสารแนบ : สอบภาค ก. พิเศษ 2563

 

 สำนักงาน ก.พ. สอบภาค ก. พิเศษ

บทความ/ข่าวสาร

บทความ/ข่าวสาร

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)