กรมที่ดิน เปิดสอบเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ 3 อัตรา(ปวช./ปวส.)

อัพเดทเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2562, 07:19 น. | DESKTOPMODE

กรมที่ดิน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ 3 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2562

1.ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน 2อัตรา

สังกัดกองเทคโนโลยีทำแผนที่

อัตราเงินเดือน : 9,400 - 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขา(ปวช.)วิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางการภายถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ทางการภาพและภาพยนต์ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาะและวีดิทัศน์

2.ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

สังกัดกองการพิมพ์

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการพิมพ์

การรับสมัครสอบ กรมที่ดิน

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่(ชั้น3) กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2562

เอกสารแนบ :กรมที่ดิน

Tags : กรมที่ดิน งานราชการ นายช่างภาพ นายช่างพิมพ์