กรมหม่อนไหม รับสมัครในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา(ป.ตรี)

อัพเดท : 26 พฤศจิกายน 2562, 23:36 น.

ดูแล้ว : 545 ครั้ง | MobileMode


กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองคาย จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอก กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา โรคพืช พืชไร่ พืชสวน และส่งเสริมการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอก ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การรับสมัครสอบ กรมหม่อนไหม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารที่ทำการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองคาย งานบริหารทั่วไป หมู่ 11 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 2 - 11 ธันวาคม 2562 หมายเลขโทรศัพท์ 08 3403 2488

เอกสารแนบ : กรมหม่อนไหมกรมหม่อนไหม นักวิชาการเกษตร

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม เลขที่ 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2558 7924 - 6 โทรสาร 0 2558 7927 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.qsds.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)