สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ นิติกรปฏิบัติการ 13 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2562, 23:28 น. | DESKTOPMODE

สำนักงานอัยการสูงสุด จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ ประเภทราชการธุรการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 13 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบสำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบนิติกรปฏิบัติการ 13 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์https://ago.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :สำนักงานอัยการสูงสุด

Tags : สำนักงานอัยการสูงสุด นิติกร งานราชการ