สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 21 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2562, 07:13 น. | DESKTOPMODE

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2562

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประจำตึก 1 อัตรา

7.ตำแหน่งพนักงานเปล 4 อัตรา

8.ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 1 อัตรา

9.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา

10.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

11.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 3 อัตรา

12.ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา

การรับสมัครสอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 21 อัตราสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์https://sasukpattani.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

Tags : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ปัตตานี