กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา

อัพเดท : 24 พฤศจิกายน 2562, 19:45 น.

ดูแล้ว : 919 ครั้ง | MobileMode


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา

สังกัดกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการออกแบบ

การรับสมัครสอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 ที่เว็บไซต์ https://hss.job.thai.com/

เอกสารแนบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานราชการ นายช่างศิลป์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 สบส. Call Center โทร 02-193-7999 เว็บไซต์ http://hss.moph.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)