กองทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร 94 อัตรา

อัพเดท : 26 พฤศจิกายน 2562, 07:19 น.

ดูแล้ว : 4,147 ครั้ง | MobileMode


กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยต่างๆ ในกองทับบก จำนวน 94 อัตรา(ชาย/หญิง) สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562

ทบ.อนุมัติเปิดตำแหน่งสอบคัดเลือกฯ จำนวน 94 อัตรา

-ระดับปริญญาตรี จำนวน 87 อัตรา

-ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 7 อัตรา

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ

(1)บุคคลชาย/หญิง

(2)ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการโดยรับราชการจนครบกำหนด)

(3)นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

(1)เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ถึง 29 ปีบริบูรณ์(เกิดปี พ.ศ.2534-2541) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ เป็นบุคคลจำพวกที่ 1 ผลการจับฉลาก “ดำ” หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในปีที่สมัครสอบ

(2)เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์(เกิดปี พ.ศ.2528-2541)

(3)มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร รอบอก 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาดร่างกายจากที่ระบุใน แบบ สด.๔๓ หรือจำกผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

(1)ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุระหว่าง 22 ปีบริบูรณ์ถึง 35 ปี(เกิดปี พ.ศ.2528-2541) น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณาจากผล การวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง

(1)เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง และคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ

คุณสมบัติของนายทหารประทวน สังกัด ทบ.

(1)เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตำแหน่ง และคุณลักษณะเฉพาะที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งที่เปิดบรรจุ

การรับสมัครสอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละกลุ่มตำแหน่ง ตามเงื่อนไข และระเบียบการตามกรมยุทธศึกษาทหารบกได้กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562 สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://atc-rta.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กองทัพบก(ทบ.)

-คำแนะนำการรับสมัครบุคคลพลเรือ ทหารกองหนุนกองทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก นายทหารสัญญาบัตร

กองทัพบก

กองทัพบก

กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Rayal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404  เว็บไซต์กองทัพบก http://www.rta.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)