สำนักงาน ปปง. รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 56 อัตรา

อัพเดท : 22 พฤศจิกายน 2562, 07:41 น.

ดูแล้ว : 1,136 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) จะดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราว(คนพิการ) จำนวน 56 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2562

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2.ตำแหน่งนิติกร 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

5.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

6.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

7.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ(คนพิการ) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

8.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาข่าวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

การรับสมัครสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงาน ปปง. 56 อัตรา ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2562 

เอกสารแนบ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)

-ใบสมัครสำนักงาน ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

สำนักงาน ปปง. 422 ถนน พญาไท วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 1710 เว็บไซต์ http://www.amlo.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)