กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) เปิดสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 52 อัตรา

อัพเดท : 22 พฤศจิกายน 2562, 07:24 น.

ดูแล้ว : 1,815 ครั้ง | MobileMode


กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ 52 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ(ด้านปฏิบัติการพิเศษ) 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 มกราคม 2563

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ(ด้านกิจกรรมต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ) 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 มกราคม 2563

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ(ด้านคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน) 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 มกราคม 2563

4.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ(ด้านคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ) 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 มกราคม 2563

5.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 มกราคม 2563

การรับสมัครสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) 52 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)

-รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งฯ

-หนังสือรับคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันฯกรมสอบสวนคดีพิเศษ งานราชการ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)

กำลังอัพเดทข้อมูลในส่วนนี้

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)