กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

อัพเดท : 21 พฤศจิกายน 2562, 07:48 น.

ดูแล้ว : 1,184 ครั้ง | MobileMode


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ(สถาบันวิจัยพืชสวน/สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2) สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562

1.นักวิชาการเกษตร(สถาบันวิจัยพืชสวน) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร

เอกสารแนบ : นักวิชาการเกษตร

2.พนักงานประจำสำนักงาน(สถาบันวิจัยพืชสวน) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนัยบตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

เอกสารแนบ : พนักงานประจำสำนักงาน

3.พนักงานประจำห้องทดลอง(สถาบันวิจัยพืชสวน) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนัยบตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

เอกสารแนบ : พนักงานประจำห้องทดลอง

4.ลูกมือช่าง(สถาบันวิจัยพืชสวน) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนัยบตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)

เอกสารแนบ : ลูกมือช่าง

การรับสมัครสอบ สถาบันวิจัยพืชสวน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562

5.นักวิชาการเกษตร(สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร

การรับสมัครสอบ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิศณุโลก ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562

เอกสารแนบ : นักวิชาการเกษตร

 กรมวิชาการเกษตร งานราชการ

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘ Department of Agriculture, 50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900 Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248 เว็บไชต์ : http://www.doa.go.th/main/ อีเมล์ : [email protected]

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)