กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 12,778 อัตรา

อัพเดท : 20 พฤศจิกายน 2562, 07:21 น.

ดูแล้ว : 3,867 ครั้ง | MobileMode


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2563 จำนวน 12,778 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562

1.ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ : รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ : ใบสมัครสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารหมายเลข 1 ตำแหน่งและอัตราว่างการสอบคัดเลือก 467 อัตรา

เอกสารหมายเลข 2 ตำแหน่งและอัตราว่างการคัดเลือก 129 อัตรา

เอกสารหมายเลข 3 หนังสืออนุญาตสมัครเข้ารับการสรรหา

เอกสารหมายเลข 4 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เอกสารหมายเลข 5 ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบ

เอกสารหมายเลข 6 คะแนนประวัติการรับราชการ

เอกสารหมายเลข 7 รูปแบบนำเสนอผลงาน/วิสัยทัศน์

เอกสารหมายเลย 8 การกำหนดหลักอาวุโส

2.ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ : รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ : ใบสมัครสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารหมายเลข 1 ตำแหน่งและอัตราว่างการสอบคัดเลือก 3,673 อัตรา

เอกสารหมายเลข 2 ตำแหน่งและอัตราว่างการคัดเลือก 3,154 อัตรา

เอกสารหมายเลข 3 หนังสืออนุญาตสมัครเข้ารับการสรรหา

เอกสารหมายเลข 4 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เอกสารหมายเลข 5 ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบ

เอกสารหมายเลข 6 คะแนนประวัติการรับราชการ

เอกสารหมายเลข 7 รูปแบบนำเสนอผลงาน/วิสัยทัศน์

เอกสารหมายเลข 8 การกำหนดหลักอาวุโส

3.ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ : รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ : ใบสมัครสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารหมายเลข 1 ตำแหน่งและอัตราว่างการสอบคัดเลือก 1,201 อัตรา

เอกสารหมายเลข 2 ตำแหน่งและอัตราว่างการคัดเลือก 4,114 อัตรา

เอกสารหมายเลข 3 หนังสืออนุญาตสมัครเข้ารับการสรรหา

เอกสารหมายเลข 4 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เอกสารหมายเลข 5 ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบ

เอกสารหมายเลข 6 คะแนนประวัติการรับราชการ

เอกสารหมายเลข 7 รูปแบบนำเสนอผลงาน/วิสัยทัศน์

เอกสารหมายเลข 8 การกำหนดหลักอาวุโส

4.ประกาศเรื่อง รับสมัคสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ : รับสมัคสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ : ใบสมัครสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารหมายเลข 1 ตำแหน่งและอัตราว่างการสอบคัดเลือก 26 อัตรา

เอกสารหมายเลข 2 ตำแหน่งและอัตราว่างการคัดเลือก 14 อัตรา

เอกสารหมายเลข 3 หนังสืออนุญาตสมัครเข้ารับการสรรหา

เอกสารหมายเลข 4 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เอกสารหมายเลข 5 ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบ

เอกสารหมายเลข 6 คะแนนประวัติการรับราชการ

เอกสารหมายเลข 7 รูปแบบนำเสนอผลงาน/วิสัยทัศน์

เอกสารหมายเลข 8 การกำหนดหลักอาวุโส

การรับสมัครสรรหา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 12,778 อัตรา กำหนดให้สมัครให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://www.dlalocalapp2563.com/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร งานราชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 02-241-9000 โทรสาร : 02-241-9019 อีเมล์ [email protected] เว็บไซต์ http://www.dla.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)