กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง

อัพเดท : 19 พฤศจิกายน 2562, 07:51 น.

ดูแล้ว : 1,013 ครั้ง | MobileMode


กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองคลัง

อัตราเงินเดือน : (1)ม.6=10,430 (2)ปวช.=11,280 (3)ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปี=13,010 (4)ปวส.หรืออนุปริญญา 3 ปี=13,800

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาคอนปลาย(ม.6) หรือ(2)ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์

ผู้ประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 ชั้น 3 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

เอกสารแนบ : กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2281-3095,0-2281-1900 โทรสาร 0-2282-6078 เว็บไซต์ http://www.cpd.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)