กรมเจ้าท่า รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป(ส่วนกลาง) 14 อัตรา

อัพเดท : 19 พฤศจิกายน 2562, 07:22 น.

ดูแล้ว : 936 ครั้ง | MobileMode


กรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป(ส่วนกลาง) จำนวน 14 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562

1.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

2.เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา

3.กะลาสี 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.สหโภชน์ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ

5.นายท้ายเรือกลชายทะเล 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินระหว่างประเทศ)

6.เจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม

7.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเอตร์ธุรกิจ หรือประเภทวิชาเท๕โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

8.นายช่างโยธา 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาโยธา ก่อสร้าง สำรวจ

9.นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 13,800 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

10.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

11.นิติกร 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

การรับสมัครสอบ กรมเจ้าท่า

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต กรมเจ้าท่า 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่า งานราชการ

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์: 0-22331311-8 โทรสาร: 0-2238-3017 ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง) อีเมล์: [email protected] เว็บไซต์ http://www.md.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)