กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา

อัพเดท : 18 พฤศจิกายน 2562, 18:45 น.

ดูแล้ว : 1,180 ครั้ง | MobileMode


กรมการขนส่งทางบก จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(จังหวัดชายแดนใต้) 1 อัตรา่

อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ขึ้นไปของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ กรมการขนส่งทางบก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมการขนส่งทางบกกรมการขนส่งทางบก งานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888 เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)