การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุพนักงาน 10 อัตรา(ป.ตรี)

อัพเดท : 18 พฤศจิกายน 2562, 12:29 น.

ดูแล้ว : 1,277 ครั้ง | MobileMode


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ ได้แก่วิศซกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เขี่ยวข้องกับสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และได้ศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

2.ตำแหน่งเศรษฐกร 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ การคลัง

3.ตำแหน่งนักบริหารพัสดุ 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางบริหาร กฏหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

4.ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

5.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้าน ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ ทางด้านภาษาจีน ทางด้านภาษาญี่ปุ่น

6.ตำแหน่งนักบริหารงานท่าเรือ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางบริหาร กฏหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

7.ตำแหน่งนักบริหารการเงิน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน

การรับสมัครสอบ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)

ให่ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวนมักกะสัน เขตราชทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 1179 โทรสาร 0 2250 0211 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 หรือสมัครทางเว็บไซต์ https://ieat.job.thai.com/

เอกสารแนบ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 Telephone: 02 2530561 Call Center: 02 2072700 Fax: 02 2526582, 02 2534086 E-mail: [email protected] เว็บไซต์ http://www.ieat.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)