หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดสอบนายทหารประทวน/สัญญาบัตร 243 อัตรา

อัพเดท : 18 พฤศจิกายน 2562, 07:54 น.

ดูแล้ว : 1,642 ครั้ง | MobileMode


หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดสอบเข้าทำหน้าที่เป็นนายทหารประทวน/สัญญาบัตร จำนวน 243 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประเภทนายทหารสัญบัตรและนายทหารประทวน แบบทำสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งครูฝึก ครูวิชา ผู้ช่วยครูฝึก ผู้ช่วยครูวิชา สังกัดศูนย์การฝึก/หน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ยกเว้นมณฑลทหารบกที่ 11 โดยบรรจุในตำแหน่งผู้บังคับหมวด กองร้อยมณฑลทหารบก รองผู้บังคับหมวด กองร้อยมณฑลทหารบก และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 243 อัตรา แบ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 64 อัตรา นายทหารประทวน 179 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

-เพศชาย

-กำลังพลสำรอง ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีบรรจุกำลังของ ทบ. หรือ ทร. หรือ ทอ.

-ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 64 อัตรา ต้องมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

-ตำแหน่งนายทหารประทวน 179 อัตรา ต้องมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ 25 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

การรับสมัครสอบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 ในเวลาราชการ  

เอกสารแนบ : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกองทัพบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน นายทหารประทวน นายทหารสัญญาบัตร

กองทัพบก

กองทัพบก

กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Rayal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404  เว็บไซต์กองทัพบก http://www.rta.mi.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)