สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 1/59 จำนวน 8 อัตรา

อัพเดท : 2 กุมภาพันธ์ 2559, 19:09 น.

ดูแล้ว : 4,076 ครั้ง | MobileMode


ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1 / 2559

 

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 / 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

 

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามกรณีข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตามตำแหน่งและระดับต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือก  ตำแหน่งครูผู้ช่วย อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และหรืออันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท สำหรับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 8 อัตรา

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้ 

- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  1  ตำแหน่ง

- กลุ่มวิชาดนตรี  1  ตำแหน่ง

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  1  ตำแหน่ง

- กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย  1  ตำแหน่ง

- กลุ่มวิชาวิทาศาสตร์  1  ตำแหน่ง

- กลุ่มวิชาพลศึกษา  1  ตำแหน่ง

- กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  1  ตำแหน่ง

- กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  1  ตำแหน่ง

 

การรับสมัครสอบ

ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ  สพป ลพบุรี สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ราชการ สอบ.คอม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 โทรศัพท์ 02-2885511 เว็บไซต์สพฐ. : http://www.obec.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)