เปิดสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร 170 อัตรา ประจำปี 2562

อัพเดท : 11 พฤศจิกายน 2562, 22:08 น.

ดูแล้ว : 1,240 ครั้ง | MobileMode


ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร 170 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

(1)ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท

(2)ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

(3)ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

ตำแหน่งและกลุ่มวิชา ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร

1.ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแนะแนว 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว

2.ตำแหน่งครูผู้ช่วย การศึกษาพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ

3.ตำแหน่งครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

4.ตำแหน่งครูผู้ช่วยอนุบาลศึกษา 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา

5.ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาษาไทย 14 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาไทย

6.ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาษาอังกฤษ 14 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาอังฤกษ

7.ตำแหน่งครูผู้ช่ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

8.ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประถมศึกษา 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาประถมศึกษา

9.ตำแหน่งครูผู้ช่วย พลศึกษา 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาพลศึกษา

10.ตำแหน่งครูผู้ช่วย ศิลปศึกษาวาดเขียน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาศิลปศึกษาวาดเขียน

11.ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรณารักษ์ 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาบรรณารักษ์

12.ตำแหน่งครูผู้ช่วย คหกรรม 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคหกรรม

13.ตำแหน่งครูผู้ช่วย นาฏศิลป์ 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชานาฏศิลป์

14.ตำแหน่งครูผู้ช่วย เกษตรกรรม 2 อัตรา

15.ตำแหน่งครูผู้ช่วย วัดผล 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเกษตรกรรม

16.ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฟิสิกส์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาฟิสิกส์

17.ตำแหน่งครูผู้ช่วย เคมี 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเคมี

18.ตำแหน่งครูผู้ช่วย ชีววิทยา 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีววิทยา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1)มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

(2)เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

การรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร 170 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2562 โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com/ 

เอกสารแนบ : ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานครครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร ครูผู้ช่วย สอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) 173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2621 0031 โทรสาร 0 2224 3020 เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)