กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบบรรจุราชการ(ปวส/ป.ตรี) 5 อัตรา

อัพเดท : 10 พฤศจิกายน 2562, 21:27 น.

ดูแล้ว : 928 ครั้ง | MobileMode


1.ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 อัตรา

-ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

2.ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา

-ปฏิบัติงานที่กองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

3.ตำแหน่งนายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

-ปฏิบัติงานที่กองบริหารสิ่งแวดล้อม

อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dpim.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562

เอกสารแนบ : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1.ตำแหน่งวิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ และ (2)เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dpim.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2562

เอกสารแนบ : วิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ งานราชการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร. 0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567. โทรสาร.0-2644-8746 เว็บไซต์ http://www.dpim.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)