กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2562, 07:40 น. | DESKTOPMODE

กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1)ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) และ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะจัดสอบให้เฉพาะส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(ภาค ก. พิเศษ) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

การรับสมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่5 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์https://doae.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :กรมส่งเสริมการเกษตร

Tags : กรมส่งเสริมการเกษตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานราชการ