สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเข้ารับราชการ 3 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2562, 07:53 น. | DESKTOPMODE

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562

1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ1 อัตรา

-กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

-กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการกรม

อัตราเงินเดือน :15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์https://onep.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Tags : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ