สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเข้ารับราชการ 3 อัตรา

อัพเดท : 7 พฤศจิกายน 2562, 07:53 น.

ดูแล้ว : 883 ครั้ง | MobileMode


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562

1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา

-กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

-กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัครสอบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://onep.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เว็บไซต์ http://www.onep.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)