มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยทันตเเพทย์ 28 อัตรา

อัพเดทเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2562, 07:11 น. | DESKTOPMODE

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย จำนวน 28 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตเเพทย์ 28 อัตรา

(โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร)

อัตราเงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

การสมัครและการยื่นใบสมัครมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ประสงค์จะ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตเเพทย์ 28 อัตรา สมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบE-Recruitment OnIine ที่ http://www.op.mahidot.ac.th/orprlE-Recruitment เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

เอกสารแนบ :มหาวิทยาลัยมหิดล

Tags : มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยทันตเเพทย์