กรมธนารักษ์ รับสมัครเป็นลูกจ้าง 56 อัตรา(ป.ตรี/ปวส./ปวช./ม.3)

อัพเดท : 2 พฤศจิกายน 2562, 13:57 น.

ดูแล้ว : 831 ครั้ง | MobileMode


กรมธนารักษ์ ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) จำนวน 17 ตำแหน่ง 56 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 พฤศจิกายน 2562

1.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์(ป.ตรี) 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

2.นักจัดการทั่วไป(ป.ตรี) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

3.นิติกร(ป.ตรี) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ป.ตรี) 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ภูมิสารสนเทศ)(ป.ตรี) 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

6.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา(ปวส.) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

7.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปวส.) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

8.เจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.) 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

9.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์(ปวส.) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

10.นายช่างไฟฟ้า(ปวส.) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

11.นายช่างโยธา(ปวส.) 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

12.นายช่างสำรวจ(ปวส.) 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท

13.นายช่างสำรวจ(ปวช.) 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

14.เจ้าพนักงานธุรการ(ปวช.) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท

15.พนักงานเหรียญกษาปณ์(ม.3ขึ้นไป) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท

16.ผู้ช่วยช่างทั่วไป(ม.3ขึ้นไป) 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท

17.พนักงานขัยรถยนต์(ม.3ขึ้นไป) 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท

การรับสมัครสอบ กรมธนารักษ์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมธนารักษ์ 56 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ : กรมธนารักษ์กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร :0 2273 0899 - 903 เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)