สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุราชการ 10 อัตรา(ป.ตรี)

อัพเดทเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2562, 07:44 น. | DESKTOPMODE

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11 - 29 พฤศจิกายน 2562 ดังนนี้

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาชาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทวนิยม ทางปรัชญา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป

2.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป

3.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1)ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ (2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป

การรับสมัครสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์https://nsc.thaijobjob.com/

เอกสารแนบ :สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Tags : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นิติกร