ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัพเดท : 25 ตุลาคม 2562, 07:34 น.

ดูแล้ว : 737 ครั้ง | MobileMode


ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : คุณวุฒิการศึกษา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุมิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

การรับสมัครสอบ กรมหม่อนไหม

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัคร โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯน่าน เลขที่ 156 ม.2 ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์/โทรสาร 0 5468 2236 - 7 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

เอกสารแนบ : กรมหม่อนไหมกรมหม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯน่าน งานราชการ

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม เลขที่ 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2558 7924 - 6 โทรสาร 0 2558 7927 E-mail : [email protected] เว็บไซต์ http://www.qsds.go.th/

เกี่ยวกับหน่วยงานนี้

งานแนะนำอื่นๆ


คำที่มีการค้นหามากที่สุด


   หนังสือไว้อ่านก่อนสอบ (ฟรี)